Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Betekenisvol ondernemen

BETEKENISVOL ONDERNEMEN

We starten met een definitie.
“Betekenisvol ondernemen is ondernemen in dienst van het grotere geheel en het algemene belang; een manier van ondernemen die een concrete, constructieve bijdrage levert aan maatschappelijke problematiek.” ¹

Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat de generatie die zich nu op de arbeidsmarkt begeeft (generatie Y, de Millennials, kandidaten geboren tussen 1980 en 2000), minder belang hecht aan materiële zaken. Betekenisvol zijn wordt steeds belangrijker voor hen. Maar niet alleen voor generatie Y is zingeving belangrijk! Onze ervaring is dat vrijwel iedereen, mens en organisatie, waarde hecht aan duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord leven en zingeving.

Betekenisvol en duurzaam ondernemen, is het doel dat wij nastreven. Recruitment en (arbeidsmarkt)communicatie-advies is onze passie. Dat doen we persoonlijk en transparant.

Wij proberen betekenisvol te zijn door onze passie, kennis en expertise te delen en daarmee een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat doen we op de volgende manieren:

  • Pro deo recruitment en arbeidsmarktcommunicatie-advies voor stichtingen, goede doelen en/of foundations
    Indien u geen resources beschikbaar heeft voor recruitment, nodigen wij u uit om onze expertise te gebruiken. We stellen ons beschikbaar om kosteloos een nieuwe medewerker te werven of advies te geven over arbeidsmarktcommunicatie. Neem contact op voor meer informatie.
  • Organiseren van sponsoracties
    Wij organiseren acties ten behoeve van goede doelen. O.a. vanuit de serviceclub Ladies Circle Zutphen.
  • Wij adviseren organisaties en professionals kosteloos over op welke wijze zij betekenisvol kunnen ondernemen. Tevens hoe dit gebruikt kan worden in de arbeidsmarktcommunicatie (employer en personal branding). Neem contact op voor meer informatie.
  • Geld doneren
    5 % van ons nettoresultaat wordt ieder jaar gedoneerd aan goede doelen/stichtingen.

Waarom betekenisvol?

De drive om betekenisvol te leven en te ondernemen was er niet opeens. Het was een groeiproces.

marleen en serah 2015

Marleen Wallerbosch vertelt:

“In 2015 werd onze dochter ernstig ziek. Ze verbleef 6 maanden in het Amalia Kinderziekenhuis (RadboudUMC Nijmegen) en onderging diverse operaties. Ons gezin behoorde tot de ‘gelukkigen’ waarbij het verhaal een ‘happy end’ kreeg. Maar we hebben ervaren dat een happy end niet vanzelfsprekend is. Er worden, zijn en blijven kinderen ziek en overlijden. Dat doet pijn. Daarom mijn keuze voor betekenisvol leven en ondernemen. Ik maak verschil door een concrete en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke doelen. De doelen die mij persoonlijk het meest raken zijn organisaties en stichtingen rondom zieke kinderen en hun naasten. In loondienst voelde ik onvoldoende ruimte om betekenisvol te werken. Daarom nam ik in 2019 het besluit om als zelfstandige verder te gaan.”

¹ Klomp, K., Wobben, S., Kleijer, J., Handboek betekenisvol ondernemen. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Business Contact, 2016.